Przyjazd na Euromoot

27 lipiec "Mam wielką nadzieję, że ruch skautowy, który zrodził się z głębokiej myśli lorda Roberta Baden-Powella, będzie nadal przynosił owoce formacji duchowej i obywatelskiej ludzi we wszystkich krajach świata" Przyjazd na Euromoot Spotkaliśmy małą grupę ze...

Wywiad z Cécile Lannoy, szefową ogniska z Belgii

Wywiad z Cécile Lannoy, szefową ogniska z Belgii Jaki jest cel wychowawczy Euromootu? Jednym z podstawowych powodów założenia Przewodniczek i Skautów Europy w 1956 r. było promowanie kultury pokoju. Danie młodym ludziom ze wszystkich krajów możliwości spotkania się w...

Pierwsze wrażenia w Sienie

Pierwsze wrażenia w Sienie Aleksandra MarchewiczSiena. Jeśli miałabym opisać ją tylko jednym słowem po jej zwiedzeniu (co wierzę, jest prawie niemożliwe), byłoby to: wielowymiarowa.Podczas naszej krótkiej wizyty, to co rzuciło się nam w oczy, to fakt, że Siena jest...