01 sierpień

"Kiedy powrócicie do Waszych domów, Waszych rodzin i Waszych wspólnot,
wzbogaceni doświadczeniem tych dni, pozwólcie, aby rozbrzmiewały
w Waszych sercach słowa Jezusa: «Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata» (Mt 28,20). Umocnieni Jego łaską, starajcie się
z nowym entuzjazmem wypełniać Wasze zadanie,
w ten sposób skauting będzie dla Was «środkiem uświęcenia w Kościele»,
który będzie umacniać i wspierać «głębszą, więź między konkretnym życiem a Waszą wiarą».
"

Obywatelstwo

Z NASZEGO WYSŁANIA

EM-TG

EM-FOTO

Przyjazd na Euromoot

27 lipiec "Mam wielką nadzieję, że ruch skautowy, który zrodził się z głębokiej myśli lorda Roberta Baden-Powella, będzie nadal przynosił owoce formacji duchowej i obywatelskiej ludzi we wszystkich krajach świata" Spotkaliśmy małą grupę ze Słowacji w ich pierwszym...

Wywiad z Cécile Lannoy, szefową ogniska z Belgii

27 July "I warmly hope that the scout movement, which was born from the profound insight of Lord Robert Baden Powell, will continue to bear fruit in the spiritual and civil formation of human beings in all countries in the world. " Jaki jest cel wychowawczy Euromootu?...

Pierwsze wrażenia w Sienie

27 July "I warmly hope that the scout movement, which was born from the profound insight of Lord Robert Baden Powell, will continue to bear fruit in the spiritual and civil formation of human beings in all countries in the world. " Aleksandra MarchewiczSiena. Jeśli...

From our photo reporters