03 sierpień

"A kiedy droga staje się trudniejsza, pamiętajcie że
jesteście synami i córkami Kościoła. Kościół jest
Waszą Matką, wspiera Was i polega na Was! Jesteście
powołani do tego, by kochać Kościół i służyć Mu z
radością i hojnością Waszej młodości. 
"

Odrecznie pisana Ewangelia – to możliwe nawet w 2019!

Słowa wyjaśnienia o „Mobilia Scriptoria” kierowane do Ojca Świętego.

Pietro Antonucci

Ojcze Święty, dziękuję, dziękuję, że nas przyjąłeś i objąłeś wszystkich, jednego po drugim, swoimi drogimi słowami.

Ci młodzi, kobiety i mężczyźni czyli przewodniczki i wędrownicy zakładają buty i chodzą, jak namawiałeś nas podczas ŚDM 2016. Modlili się i śpiewali razem; dzielili się wodą i chlebem oraz z pragnieniem przygotowania dróg Pana. Naszym motto było „Parate Viam Domini”, a nasze dni były szczególnie naznaczone przez sześcioro świętych. Słowo Boże było naszym przewodnikiem. 

Jedno z działań, które łączyło wszystkie ścieżki i nas wszystkich to Mobilia Scriptoria, ruchome Pismo Święte, w którym za przykładem mnichów – skrybów, każdy z nas przepisał fragment i swoje komentarze do czterech Ewangelii w swoim ojczystym języku. Razem słuchaliśmy i przyjmowaliśmy Słowo w swoich sercach. Każda z czterech dróg, którym patronowali święci , przepisywała jedną z  Ewangelii, a każda grupa była małym fragmentem. Praca nad transkrypcją poprzedzona była głębokim Lectio Divina na przypisanym fragmencie. Razem medytowaliśmy zafascynowani postawami różnych świętych. Tekst 4 ewangelii jest napisany ręcznie, komentarze wyłoniły się od każdego członka grupy, ilustracje, którymi chcieli spersonalizować karty, stanowią namacalny znak modlitwy, pracy, podróży nas wszystkich. Zebraliśmy wszystkie te strony i połączyliśmy w skautowym stylu, aby dać je Waszej Świątobliwości jako znak naszej fizycznej i duchowej podróży oraz jako wdzięczny znak synowskiej miłości. W imieniu każdego z nas ponownie Dziękuję Dziękuję Dziękuję, będziemy się modlić za was, zawsze wiedząc, że możemy liczyć na Waszą ojcowską miłość.