27 LIPIEC

"Aby spotkać Jezusa, trzeba razem z nim ruszyć na szlak.
W czasie drogi widzimy, że Bóg pozwala się spotkać na wiele sposobów:
w pięknie Jego stworzenia, gdy wkracza z miłością w naszą historię,
w relacjach braterstwa i służby, które praktykujemy wobec bliźnich. 
"

PARATE VIAM DOMINI!

Father Boguslaw Migut, former Federal Religious Adviser

Droga Przewodniczko, Drogi Wędrowniku,

1. Droga przewodniczki i wędrownika
Metodę trzeciej gałęzi opisujemy jako „drogę”, którą trzeba przejść. Droga ta jest piękna, ale też trudna, gdyż wszystko co piękne i wartościowe wymaga wysiłku. Najpierw jest droga wyjścia z okresu dzieciństwa do dorosłości, z drogi, która wiodła koło domu, na wszystkie drogi świata. Następnie jest to droga od bycia „obsługiwanym” do służby innym. W żółtej i zielonej gałęzi inni służyli Tobie, a teraz Ty przygotowujesz się do służby lub już służysz młodszym jako szef lub szefowa, czyli jako sługa ich dojrzewania na wszystkich płaszczyznach, a zwłaszcza jako sługa ich wiary w Jezusa Chrystusa. Trzecia droga to przejście od wiary w Boga rodziców i Twojego dotychczasowego otoczenia do Twojej osobistej wiary w Jezusa Chrystusa, który jest Panem Wszechświata, ale pragnie też być Twoim Panem.

2. Droga braterstwa i pustyni

Euromoot to wyjście na szczególną drogę, która pozwoli Ci doświadczyć braterstwa z innymi, ale też wyjście na pustynię, która pozwoli Ci na nowo spotkać Chrystusa i wejść w komunię z Nim oraz naśladować Go w postawie służby, którą wyznaczają osiem błogosławieństw. Każda bowiem wędrówka wakacyjna przewodniczki i wędrownika posiada te dwa wymiary, braterstwo i pustynia. Pustynia jest zawsze szansą doświadczenia szczególnej obecności Boga i Jego działania, a tym samym szansą odnowy i pogłębienia miłości Boga i bliźniego. Pustynia była miejscem rodzenia się narodu wybranego i jego więzi z Bogiem. Na pustyni Mojżesz uczył Bożego Prawa i doprowadził do zawarcia przez lud wędrujący do Ziemi Obiecanej Przymierza z Bogiem, przez co lud ten stał się własnością Pana i znakiem Jego obecności i miłości. Na pustyni Jan Chrzciciel zapowiedział Mesjasza i na pustyni Jezus Chrystus rozpoczął swoją publiczną działalność, czyli budowanie Królestwa Bożego na ziemi. Pustynia to miejsce spotkania z Bogiem, doświadczenie naszej słabości i potrzeby pomocy Boskiej i braterskiej. Pustynia to miejsce, gdzie Bóg nas wyprowadza, aby nas odrodzić i dać łaskę nowego początku. Euromoot to rekolekcje kręgu, czy ogniska, które mają nas odrodzić, ale też wyprostować wszystko to, co w naszym życiu, w relacji z Bogiem i ludźmi, stało się pokrętne i nieszczere. Rekolekcje te mają w nas obudzić ducha służby Bogu i bliźnim.

3. Trzy drogi do wyprostowania
Jeśli dobrze przeanalizujemy słowa Jana Chrzciciela: „Prostujcie drogę Panu”, które odnotowuje każdy z Ewangelistów (Mt 3,3; Mk 1, 3; Łk 3, 4; J 1, 23), to zauważymy, że Panem, który nadchodzi jest Jezus Chrystus i to Jemu należy przygotować drogę. Na czym polega przygotowanie drogi dla Niego? Najpierw jest to dostrzeżenie Go w tłumie ludzi, w nawale spraw, w hałasie współczesności. Trzeba odkryć oblicze Tego, który, będąc Bogiem stał się człowiekiem, aby człowiek znał oblicze Boga, aby odkrył, że Bóg jest bliski i nieustannie towarzyszy człowiekowi. Syn Boży stał się człowiekiem i oddał życie na krzyżu, abyśmy mogli poznać Kim jest Bóg i w cierpiącym obliczu Syna odkryć, że Bóg nas kocha i bardzo mu na nas zależy. Bóg zawsze obdarowuje swoje dzieci, a jeżeli wymaga, dając nam swoje przykazania, to czyni tak tylko dlatego, abyśmy mogli być wolni od wszystkiego, co nam szkodzi i jeszcze bardziej zdolni do miłości.
Pierwsza droga do wyprostowania to droga Jezusa Chrystusa do mojego serca. Droga ta prostuje się tylko wtedy, gdy świadomie odnawiam w sobie to, co dał mi chrzest, czyli Boże dziecięctwo. Za każdym razem, gdy z wiarą widzę w Bogu Ojca a w sobie Jego dziecko, droga Boża się prostuje. Za każdy razem, gdy przyjmuję Jezusa Chrystusa za mojego jedynego Pana i jedynego Zbawcę, Jego droga do mnie staje się prosta.
Druga droga, którą chcemy wyprostować, to droga Jezusa do serc powierzonych naszej trosce młodszych harcerek i harcerzy. Euromoot daje Ci szansę przypatrzeć się z Bożej perspektywy Twojej służbie harcerskiej i samej metodzie harcerskiej, aby widzieć w niej nie tylko grę i zabawę, ale szczególnie cenną metodę ewangelizacji. Euromoot to zaproszenie do tego, abyś odkrył, że jesteś jak Jan Chrzciciel „głosem” i świadkiem Bożej mocy i Bożej miłości wobec tych, którym służysz.
Trzecia droga do wyprostowania to droga Jezusa do całego świata, do każdego człowieka. Euromoot jest zachętą i szansą do odkrycia potrzeby obecności i świadectwa ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa wobec wszystkich ludzi. Jego rewolucja miłości zaczęła się na pustyni, objawiła się na krzyżu, ale spełni się, gdy On powtórnie przyjdzie, aby nas ze sobą zjednoczyć i przezwyciężyć wszelkie zło, a przede wszystkim szatana. Jezus już teraz zaprasza nas do tej walki duchowej, której mocą jest miłość Boga i bliźniego. Skoro nasz Pan jest ostatecznym Zwycięzcą, to zjednoczenie z Nim jest naszym podstawowym orężem w tej walce. Stąd Euromoot to szczególny czas zjednoczenia z Jezusem przez modlitwę, sakrament pokuty i pojednania oraz przez Eucharystię.

4. Miej odwagę wyjść
Tylko ten, kto wychodzi na drogę, tylko ten, kto podejmuje wyzwania drogi, może doświadczyć przygody braterstwa i pustyni. Miej odwagę wyjść na drogę! Miej odwagę być człowiekiem drogi. Twoja doga Cię wzywa!

Słowo od Bruno Borde

Euromoot 2019 Rzym Bruno Borde, Komisarz Federalny   Drogie Przewodniczki i Wędrownicy,   Docieramy do końca tej Drogi: Euromootu 2019. Podczas tych kilku dni, mieliście okazję przeżyć prawdziwe i rzeczywiste doświadczenia. Najpierw, podróżując przez Włochy...

czytaj dalej

Jak kontynuować doświadczenia Euromoota?

Jak kontynuować doświadczenia Euromoota? Thibault van den Bossche Euromoot 2019 jest spotkaniem 5 000 wędrowników i przewodniczek Europy, z ponad 20 różnych krajów, wokół osoby papieża Franciszka. Wśród krajów najbardziej reprezentowanych przez Skautów są Włochy (2...

czytaj dalej

Przywitanie Karta. Bagnasco

WatykanAudiencja Papieża Franciszka ze Skautami Europy – przewodniczkami i wędrownikami na Euromoocie, sobota 3 sierpnia 2019Przywitanie Ojcze Święty,Dziękuję Ci bardzo za to, iż zgodziłeś się przyjąć przewodniczki i wędrowników z całej Europy zgromadzonych tutaj na...

czytaj dalej

Bądźcie ludźmi nadziei!

Bądźcie ludźmi nadziei! Franziska Harter Dzisiaj rano 1200 wędrowników i przewodniczek zebranych w Soriano na ostatni dzień obozowania usłyszało prawdziwie ogniste słowa od abp. Jean-Claude Hollericha, który odprawił dla nich mszę. „Jeśli co tydzień pójdziecie do...

czytaj dalej

Różne kultury i taki sam ideał

Różne kultury i taki sam ideałThibault van den Bossche Około trzydziestu przewodnicek siedzi na ziemi w małych grupach, trzymając w swoim pobliżu drewnianą tabliczkę i kilka kubeczków farby. To specjalna aktywność, która miała miejsce na stadionie Acquapendente:...

czytaj dalej