27 lipiec

"Mam wielką nadzieję, że ruch skautowy,
który zrodził się z głębokiej myśli lorda Roberta Baden-Powella,
będzie nadal przynosił owoce formacji duchowej
i obywatelskiej ludzi we wszystkich krajach świata
"

PHOTO CHALLENGE DAY 1

The winner:

Tarcento 

Clan Gemini

Top 10: