28 lipiec

"Jesteście powołani do tego, aby z całym młodzieńczym
zapałem uczestniczyć w konstruowaniu Europy narodów,
w której w każdym człowieku szanowana byłaby godność
dziecka miłowanego przez Boga i byłaby tworzona jedna
społeczność oparta na solidarności i na miłości bratniej.
"

PHOTO CHALLENGE DAY 2

The winner:

Toledo

Fuego Nuestra Seora del Valle

Top 10: