01 sierpień

"Kiedy powrócicie do Waszych domów, Waszych rodzin i Waszych wspólnot,
wzbogaceni doświadczeniem tych dni, pozwólcie, aby rozbrzmiewały
w Waszych sercach słowa Jezusa: «Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata» (Mt 28,20). Umocnieni Jego łaską, starajcie się
z nowym entuzjazmem wypełniać Wasze zadanie,
w ten sposób skauting będzie dla Was «środkiem uświęcenia w Kościele»,
który będzie umacniać i wspierać «głębszą, więź między konkretnym życiem a Waszą wiarą».
"

PHOTO CHALLENGE DAY 6

The winner:

Marseille Toulon

Feu Sainte Rita

Top 10: