27 lipiec

„Mam wielką nadzieję, że ruch skautowy,
który zrodził się z głębokiej myśli lorda Roberta Baden-Powella,
będzie nadal przynosił owoce formacji duchowej
i obywatelskiej ludzi we wszystkich krajach świata

Powitanie

Z NASZEGO WYSŁANIA

EM-TG

EM-FOTO

Przyjazd na Euromoot

27 lipiec "Mam wielką nadzieję, że ruch skautowy, który zrodził się z głębokiej myśli lorda Roberta Baden-Powella, będzie nadal przynosił owoce formacji duchowej i obywatelskiej ludzi we wszystkich krajach świata" Spotkaliśmy małą grupę ze Słowacji w ich pierwszym...

Wywiad z Cécile Lannoy, szefową ogniska z Belgii

27 July "I warmly hope that the scout movement, which was born from the profound insight of Lord Robert Baden Powell, will continue to bear fruit in the spiritual and civil formation of human beings in all countries in the world. " Jaki jest cel wychowawczy Euromootu?...

Pierwsze wrażenia w Sienie

27 July "I warmly hope that the scout movement, which was born from the profound insight of Lord Robert Baden Powell, will continue to bear fruit in the spiritual and civil formation of human beings in all countries in the world. " Aleksandra MarchewiczSiena. Jeśli...

Witamy w Euromoot

Od naszych fotoreporterów