01 sierpień

"Kiedy powrócicie do Waszych domów, Waszych rodzin i Waszych wspólnot,
wzbogaceni doświadczeniem tych dni, pozwólcie, aby rozbrzmiewały
w Waszych sercach słowa Jezusa: «Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata» (Mt 28,20). Umocnieni Jego łaską, starajcie się
z nowym entuzjazmem wypełniać Wasze zadanie,
w ten sposób skauting będzie dla Was «środkiem uświęcenia w Kościele»,
który będzie umacniać i wspierać «głębszą, więź między konkretnym życiem a Waszą wiarą».
"

Proste wyjaśnienie trudnego słowa

Helene Magne

Obywatelstwo, patriotyzm… Czasami nie wiemy co oznacza w kontekście skautingu. Jak stawać się dobrym obywatelem i dlaczego powinno być to przedmiotem harcerskiej pedagogiki? 

Cóż, chodzi o… tworzenie więzi między ludźmi, należącymi do jednej wspólnoty! To dokładnie to, co robimy na Euromoocie: setki małych grup – przewodniczek i wędrowników, wędrujących i obozujących razem z innymi ogniskami i kręgami, aby stworzyć więzi ponad granicami, nawiązując międzynarodowe przyjaźnie, które przetrwają Euromoot i długo dłużej.

Aids to Scoutmastership (Wskazówki dla Skautmistrzów), Baden-Powell pisze: “Obywatelstwo zostało, po krótce zdefiniowane jako “aktywna lojalność wobec społeczeństwa”. W wolnym państwie jest to łatwe i powszechne, myśleć o sobie jako o dobrym obywatelu, przestrzegającym prawa, pracującym i wyrażającym swoje poglądy poprzez afiliacje polityczne, bycie kibicem sportowym i zostawianie troski o kraj “statystycznemu Kowalskiemu”. Jest to patriotyzm pasywny i jest on niewystarczający, aby szerzyć świat wartości takich jak wolność, sprawiedliwość i honor. Tylko aktywny patriotyzm da radę.” 

W skrócie, harcerz jest powołany do rozwijania talentów, które otrzymał od Boga, poprzez służbę w społeczeństwie, w którym żyje!

>>>> Czy jesteście gotowi, aby podjąć to wyzwanie?

Euromoot, góry i wiara

02 sierpień "Kiedy powrócicie do Waszych domów, Waszych rodzini Waszych wspólnot, wzbogaceni doświadczeniem tych dni,pozwólcie, aby rozbrzmiewały w Waszych sercach słowa Jezusa: «Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20). Umocnieni Jego...

czytaj dalej

Spotkamy kardynała Angelo Bagnasco

02 sierpień "Kiedy powrócicie do Waszych domów, Waszych rodzini Waszych wspólnot, wzbogaceni doświadczeniem tych dni,pozwólcie, aby rozbrzmiewały w Waszych sercach słowa Jezusa: «Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20). Umocnieni Jego...

czytaj dalej