28 lipiec

"Jesteście powołani do tego, aby z całym młodzieńczym
zapałem uczestniczyć w konstruowaniu Europy narodów,
w której w każdym człowieku szanowana byłaby godność
dziecka miłowanego przez Boga i byłaby tworzona jedna
społeczność oparta na solidarności i na miłości bratniej.
"

Spotkamy Arcybiskupa Jean-Claude’a Hollericha S.J.

O abp. Jean-Claudzie Hollerichu SJ….

Jean-Claude Hollerich urodził się 9 sierpnia 1958 r. w Differdange (Wielkie Księstwo Luksemburga).
Pod koniec studiów teologicznych na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie w 1981 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.
Po ukończeniu formacji duchowej pracował duszpastersko z Młodymi Studentami Chrześcijańskimi w Luksemburgu i Wspólnotami Życia Chrześcijańskiego. Uczył także we francuskiej szkole średniej w Luksemburgu.
W 1985 roku wyjechał do Japonii. Podczas pierwszego pobytu studiował język i kulturę japońską. Po powrocie do Europy w 1989 r. ukończył studia teologiczne w Wyższej Szkole Filozofii i Teologii Sankt Georgen we Frankfurcie, a 21 kwietnia 1990 r. przyjął święcenia kapłańskie w Brukseli.
W latach 1990–1994 kierował duszpasterstwem powołań w Luksemburgu, lecz tęsknił za Japonią, gdzie powrócił ponownie w 2002 roku. Śluby wieczyste złożył w Tokio w październiku 2002 r. Został ekspertem w dziedzinie relacji międzykulturowych między Europą a Dalekim Wschodem i wykładał na Uniwersytecie Sophia w Tokio.
Papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem Luksemburga w lipcu 2011 r. Następnie w 2013 r. wziął udział na Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro. By przygotować to wydarzenie, nauczył się języka portugalskiego.
8 marca 2018 r. został wybrany na sześcioletnią kadencję przewodniczącego Komisji Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE), zastępując kardynała Reinharda Marxa.

Z Asyżu do Europy

28 lipiec "Jesteście powołani do tego, aby z całym młodzieńczym zapałem uczestniczyć w konstruowaniu Europy narodów,w której w każdym człowieku szanowana byłaby godność dziecka miłowanego przez Boga i byłaby tworzona jedna społeczność oparta na solidarności i na...

czytaj dalej

Europa należy do Chrystusa!

Wywiad z Katarzyna Kieler, wiceprzewodniczącą Federacji

1. Czego Europa może się nauczyć od FSE?

Europa może uczyć się od FSE tożsamości, czyli odpowiedzi na pytanie kim jest i kim powinna być. A powinna być wspólnotą w której każdy kraj ma swoje ważne miejsce, ponieważ wnosi do niej swoje bogactwo i wielką wartość.

czytaj dalej

Czym dla Ciebie jest Europa?

Wywiad z Bruno Borde, Komisarzem Federalnym i Katarzyną Kieler, Wiceprzewodniczącą

Czego Europa może nauczyć się od FSE?

FSE może pokazać, że jesteśmy w stanie żyć razem, w różnych europejskich krajach i za granicą: od Rosji aż po USA, poprzez Ukrainę, Białoruś, a także Kanadę i Meksyk. Poprzez metodę skautową, poprzez wiarę i nasze międzynarodowe przedsięwzięcia takie jak Euromoot, możemy pokazać, że potrafimy przeżywać nasze europejskie braterstwo. Braterstwo to rozciąga się poza Europę. Celem skautingu jest pomóc młodym ludziom zostać prawdziwie dobrym obywatelem i chrześcijaninem.

czytaj dalej