Nareszcie nadszedł czas, aby ruszyć w drogę!
Nareszcie nadszedł czas na Euromoot!
PO PROSTU TUTAJ!

EUROMOOT TIME LINE

01.08.2019

W sercu Kościoła 

„A kiedy droga staje się trudniejsza, pamiętajcie że jesteście synami i córkami Kościoła. Kościół jest Waszą Matką, wspiera Was i polega na Was! Jesteście powołani do tego, by kochać Kościół i służyć Mu z radością i hojnością Waszej młodości.”

Papież Franciszek, Eurojam 2014

02.07.2019

Wspólnota

Kiedy powrócicie do Waszych domów, Waszych rodzin i Waszych wspólnot, wzbogaceni doświadczeniem tych dni, pozwólcie, aby rozbrzmiewały w Waszych sercach słowa Jezusa: «Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20). Umocnieni Jego łaską, starajcie się z nowym entuzjazmem wypełniać Wasze zadanie, w ten sposób skauting będzie dla Was «środkiem uświęcenia w Kościele», który będzie umacniać i wspierać «głębszą, więź między konkretnym życiem a Waszą wiarą».

Papież Jan Paweł II, Eurojam 2003

01.08.2019

Obywatelstwo

Zachęcam Was, byście byli wierni bogatej tradycji Waszego ruchu, zaangażowanego w kształtowanie postaw dialogu, poczucia sprawiedliwości, lojalności, braterstwa w relacjach społecznych. Taki styl życia może stanowić Wasz oryginalny wkład w budowanie większego i bardziej autentycznego braterstwa wśród narodów europejskich, cenny wkład w życie społeczeństw, wśród których żyjecie.

GP II EJ2003

31.07.2019

Służba

„Bóg powierzył wam talenty. Niektórzy z was usłyszeli lub usłyszą apel wzywający do tego, aby zostać księdzem, zakonnikiem lub siostrą zakonną, czy też człowiekiem świeckim zaangażowanym w świecie. Pozwólcie prowadzić się Chrystusowi i nigdy nie bójcie się odpowiedzieć tak, jak to uczynił młody Samuel, aby służyć w Kościele!”

Papież Jan Paweł II, Eurojam 1994

30.07.2019

Wiara

„Drodzy młodzi! Odpowiedzcie wielkodusznie na apel Chrystusa, który zaprasza Was, byście wypłynęli na głębię i stali się Jego świadkami, odnajdując zaufanie, które On w Was pokłada, aby wraz z Nim odkrywać przyszłość. Spełnienie tej misji, którą Kościół Wam powierza, wymaga przede wszystkim tego, abyście rozwijali autentyczne życie modlitwy, ożywiane sakramentami, zwłaszcza Eucharystią i Spowiedzią. „

Papież Jan Paweł II, Eurojam 2003

29.07.2019

Droga

„Aby spotkać Jezusa, trzeba razem z nim ruszyć na szlak. W czasie drogi widzimy, że Bóg pozwala się spotkać na wiele sposobów: w pięknie Jego stworzenia, gdy wkracza z miłością w naszą historię, w relacjach braterstwa i służby, które praktykujemy wobec bliźnich.”

Papież Franciszek, Eurojam 2014

28.07.2019

Europa

Jesteście powołani do tego, aby z całym młodzieńczym zapałem uczestniczyć w konstruowaniu Europy narodów, w której w każdym człowieku szanowana byłaby godność dziecka miłowanego przez Boga i byłaby tworzona jedna społeczność oparta na solidarności i na miłości bratniej..

Papież Jan Paweł II, Eurojam 1994

27.07.2019

Powitanie

„Mam wielką nadzieję, że ruch skautowy, który zrodził się z głębokiej myśli lorda Roberta Baden-Powella, będzie nadal przynosił owoce formacji duchowej i obywatelskiej ludzi we wszystkich krajach świata.”

Papież Benedykt XVI do Skautów Europy, 2007

Euromoot:
WIELKA PRZYGODA EUROPEJSKA!